VVE

Kinderen vanaf de leeftijd 2,5 jaar die risico lopen op onderwijsachterstand kunnen bij ons een voorschoolse educatie volgen. Door het VVE-traject proberen wij de achterstanden te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en meteen aan te pakken. Al Medina  biedt voorschoolse educatie aan kinderen die dus risico lopen op een onderwijsachterstand bijvoorbeeld op het gebied van taal. Denk hierbij aan kinderen die tweetalig zijn opgevoed waarvan Nederlands niet de eerste moedertaal is. 

De voorschoolse educatie is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die dus risico lopen op een onderwijsachterstand. Verschillende factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Als ouders van kinderen bijvoorbeeld slecht of geen Nederlands kunnen spreken brengt dat een risico met zich mee voor de taalontwikkeling van het kind. Bij Al Medina  willen wij ervoor zorgen dat ieder kind de kans krijgt om zich volledig te kunnen ontwikkelen en daarbij geen risico loopt op onderwijsachterstanden zodra hij/ zij naar de basisschool toegaat. Onze Pedagogische Medewerkers op Al Medina  bieden deze hulp aan en samen zorgen wij ervoor dat uw kind spelenderwijs hiervan kan leren. Dit doen wij door bijvoorbeeld zoveel mogelijk met de kinderen te lezen, maar ook voorlezen aan ze. Al Medina  werkt met speciale programma’s voor voorschoolse educatie. Deze programma’s zorgen ervoor dat de ontwikkeling van de kinderen op een samenhangende manier gestimuleerd kan worden.