Onze Kwaliteit

Om onze kinderopvang zo verantwoord mogelijk te houden, werken wij volgens de hoogste overheidseisen en –richtlijnen. IKC Al Medina biedt groepsopvang voor kinderen van 0 jaar tot 13 jaar. Ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging, cultuur of achtergrond, van werkende of studerende ouders, is welkom bij ons kindercentrum. De kinderen krijgen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen en krijgen ruimte voor ontplooiing van hun eigenheid en hun individualiteit. 

Dagelijks is er een team gediplomeerde pedagogisch medewerkers aan het werk op de verschillende groepen. Onze medewerkers werken volgens 6 pedagogische vaardigheden die voor de ontwikkeling van jouw kind van grote waarde zijn. 

Wij besteden dagelijks aandacht aan onze Islamitische achtergrond. Dit doen wij in overeenstemming met de Koran en de Soenna van onze profeet Vrede Zij met Hem.  

Wil je meer weten over onze visie op de ontwikkeling van kinderen? In ons pedagogisch beleidsplan lees je er nog veel meer over. 

cloud_2

Onze Visie

Islam

Hygiëne

Veiligheid

De visie van IKC Al Medina is ervoor zorgen, dat de kinderen vanuit de islamitisch identiteit, zich in een veilige en uitdagende leer/speelomgeving kunnen ontwikkelen tot actieve en weerbare burgers.

Naast het geven van hoogwaardig kwalitatieve opvang leren we de kinderen vanuit de islam, goed mee te doen in de Nederlandse samenleving.  

Hygiëne is in de Islam één van de belangrijkste aspecten. Wij leren daarom de kinderen persoonlijke hygiëne, door hen na het buiten spelen, wc-gebruik, gebruik van het potje en voor het aan tafel gaan, de handen met zeep te laten wassen. Uiteraard geven wij hierin het juiste voorbeeld. 

Het werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt van ons oplettendheid en concentratie. Het wettelijke vier-ogen-en-orenprincipe voor de dagopvang is zowel voor ouders als voor onze medewerkers een extra veiligheidswaarborg. Dit betekent dat er altijd een andere volwassene in de buurt is die kan meekijken of meeluisteren in de groep. Onze ruimtes zijn zo transparant mogelijk ingericht om goed zicht te kunnen houden op wat er gebeurt. Wij gebruiken een babyfoon om te kunnen luisteren naar de kinderen die liggen te slapen. 

Belangrijk voor jou om te weten is dat onze kindercentrum aan de strengste voorschriften voldoen en elk jaar een “Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid” uitvoeren om eventuele knelpunten op te sporen en op te lossen. Maar ook de brandweer en de GGD voeren regelmatig inspecties uit.

Daarnaast houdt een speciaal team van opgeleide medewerkers onze kindercentra gedurende het hele jaar nauwlettend in de gaten. 

Samenwerking met school

We werken samen met Al Qoeba. We streven in die samenwerking voortdurend naar afstemming, want het is voor jou als ouder natuurlijk prettig om één aanspreekpunt te hebben. Voor je kind(eren) is het belangrijk dat het overgangsmoment tussen IKC Al Medina  en de school soepel verloopt. 

Oudercommissie

Geschillencommissie

Op dit moment zijn we druk bezig met het oprichten van de oudercommissie.Ouders zijn voor ons een belangrijke informatiebron. We zijn blij met actieve ouders die willen deelnemen in de oudercommissies van onze vestigingen. Zij denken mee over de ontwikkelingen in het kindercentrum en adviseren ons over nieuwe mogelijkheden of verbeteringen. 

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van IKC Al Medina. De oudercommissie heeft adviesrecht conform de wet kinderopvang artikel 60 lid 1.

Voor klachten van ouders of oudercommissies is IKC Al Medina aangesloten bij De Geschillencommissie kinderopvang. Dit is een externe commissie die klachten van ouders of oudercommissies in behandeling kan nemen als de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt. Voor het reglement verwijzen we naar de website van De Geschillencommissie.