Gegevens kind

Voornaam kind:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam kind:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Geboortedatum (verwachte):
Kies een datum
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Geslacht:
  • - selecteer een optie -
  • Jongen
  • Meisje
- selecteer een optie -
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
BSN (indien bekend):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Startdatum
Kies een datum
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Opvang:
  • - selecteer een optie -
  • Kinderopvang (0 tot 4 jaar)
  • Peuteropvang/VVE (2,5 tot 4 jaar)
  • Buitenschoolse Opvang (4 tot 13 jaar)
- selecteer een optie -
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Gewenste dagen voor kinderopvang (0-4 jaar):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Pakket:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Wenst u nog een kind toe te voegen aan uw inschrijving? Druk hiervoor op het onderstaande groene kruisje.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens ouder

Aanhef:
  • Dhr.
  • Mevr.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Voornaam ouder:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam ouder:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
BSN:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Geboortedatum:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Email:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoon:
Telefoon nummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mobielnummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoon werk
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Straat:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Huisnummer:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Postcode:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Stad:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Het invoeren van de gegevens van de andere ouder/verzorger, doet u middels het aanklikken van onderstaand groen kruisje.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Heeft u nog opmerkingen?

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Stel ons al uw vragen ...
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!